ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย KingCroba, 17 กันยายน 2021

< Previous Thread | Next Thread >
 1. KingCroba

  KingCroba New Member Member

  6
  0
  1
  [​IMG]

  ประกันรถยนต์ชั้น 3 คืออะไร ?
  ประกันภัยชั้น 3 เป็นประกันภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดหากเทียบกับประกันชั้นอื่นๆ ประกันชั้น 3 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก นั่นก็คือรับผิดชอบต่อความเสียหายทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ(ผู้โดยสารในรถคู่กรณีและผู้เอาประกัน) แต่ไม่ได้ครอบคลุมรถยนต์ของผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งมูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาดครับ

  ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?
  1. คุ้มครองคน = ทั้งเราและคู่กรณี บุคคลภายนอก
  1.1 ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างการของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คู่กรณีโดยกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
  2. คุ้มครองรถ ทรัพย์สิน = แค่ของคู่กรณี บุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถเรา
  2.1 ให้ความคุ้มครองต่อสินทรัพย์ของผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้ระบุไว้(ค่าซ่อมรถ ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆ)
  2.2 ไม่คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์ ทรัพย์สินของผู้เอาประกันทุกกรณี
  2.2.1 กรณีเราเป็นฝ่ายถูก โดนรถคนอื่นชนจะต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของประกันภัยทันที ประกันชั้น 3 ต้องมีการแจ้งเคลมในสถานที่เกิดเหตุและต่อหน้าคู่กรณีเท่านั้น
  2.2.2 กรณีเราเป็นฝ่ายผิด ชนรถคนอื่น กรมธรรม์จะจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถเราเองจะต้องจ่ายค่าซ่อมด้วยตัวเอง

  อะไรบ้างที่ประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่ครอบคลุม ?
  ประกันรถยนต์ ชั้น 3 จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีรถไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม หรือรถเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีเฉี่ยวชนกรณีที่ไม่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก เช่น ชนฟุตพาท เสา รั้วบ้าน ต้นไม้ หินกระเด็น สิ่งเหล่านี้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนนี้เองครับ

  ประกันรถยนต์ชั้น 3 ดีอย่างไง ?
  ประกันภัยชั้น 3 ราคาถูกและให้รับความคุ้มครองเบื้องต้น เนื่องจากประกันชั้น 3 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่เราขับรถไปชนรถ ทรัพย์สิน หรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิต อย่างน้อยก็เบาใจได้ว่า ประกันชั้น 3 จะครอบคลุมค่าคุ้มครองส่วนนี้ให้เราครับ

  ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับใคร ?
  เนื่องจากประกันภัยชั้น 3 มีราคาถูกและความคุ้มครองไม่เยอะ จึงเหมาะกับคนที่ใช้รถน้อย รถเก่า รถจอดในที่ปลอดภัย ขับรถชำนาญแล้ว รถยนต์ที่ไม่ได้ติดแก๊ส และต้องการประกันภัยที่ราคาถูกครับ

  ติดต่อ
  เว็บ: ประกันรถยนต์
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้