1. ขณะนี้คุณอยู่ในคอลัมน์ซื้อขายรูปแบบการแสดงผลแบบตาราง (Grid view)
  หากคุณต้องการดูสินค้าแบบเดิม (List view) เพื่อดูสินค้ามากมายหลายหมื่นรายการ ให้คลิกที่นี่

Cars, Garage & Services

Sell and buy Cars, Speed Shop, Garage, Car Care, Services and more. e.g. Insurance
ซื้อ-ขาย รถยนต์ทั้งคัน, อู่แต่งรถ, อู่ทำสี, อู่ซ่อมรถ, คาร์แคร์, ประดับยนต์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัย, ต่อทะเบียน, รับตรวจสภาพรถ

 1. ป้ายทะเบียนรถ 655 ทะเบียนรถเลขมงคล 655 – ฆว 655 ( รับจองทะเบียน 655 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 59,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  6
 2. ป้ายทะเบียนรถ 988 ทะเบียนรถเลขมงคล 988 – ฉฉ 988 ( รับจองทะเบียน 988 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 269,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  1
 3. ป้ายทะเบียนรถ 848 ทะเบียนรถเลขมงคล 848 – ฌก 848 ( รับจองทะเบียน 848 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 50,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 4. ป้ายทะเบียนรถ 296 ทะเบียนรถเลขมงคล 296 – พพ 296 ( รับจองทะเบียน 296 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 279,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 5. ป้ายทะเบียนรถ 998 ทะเบียนรถเลขมงคล 998 – พต 998 ( รับจองทะเบียน 998 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 129,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 6. ป้ายทะเบียนรถ 159 ทะเบียนรถเลขมงคล 159 – ฐท 159 ( รับจองทะเบียน 159 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 165,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 7. ป้ายทะเบียนรถ 995 ทะเบียนรถเลขมงคล 995 – ธย 995 ( รับจองทะเบียน 995 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 75,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 8. ป้ายทะเบียนรถ 939 ทะเบียนรถเลขมงคล 939 – วม 939 ( รับจองทะเบียน 939 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 72,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  3
 9. ป้ายทะเบียนรถ 995 ทะเบียนรถเลขมงคล 995 – 7กง 995 ( รับจองทะเบียน 995 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 60,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  6
 10. ป้ายทะเบียนรถ 520 ทะเบียนรถเลขมงคล 520 – ชฬ 520 ( รับจองทะเบียน 520 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 52,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  9
 11. ป้ายทะเบียนรถ 189 ทะเบียนรถเลขมงคล 189 – กว 189 ( รับจองทะเบียน 189 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 75,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 12. ป้ายทะเบียนรถ 353 ทะเบียนรถเลขมงคล 353 – ฆณ 353 ( รับจองทะเบียน 353 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 42,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  4
 13. ป้ายทะเบียนรถ 955 ทะเบียนรถเลขมงคล 955 – งธ 955 ( รับจองทะเบียน 955 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 85,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  6
 14. ป้ายทะเบียนรถ 350 ทะเบียนรถเลขมงคล 350 – สฐ 350 ( รับจองทะเบียน 350 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 105,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 15. รับซื้อรถยนต์มือสอง กรุงเทพ,ปริมณฑล / SCB รีไฟแนนซ์ 120% ปิดไฟแนนซ์เดิมให้ด้วย
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  991
 16. ป้ายทะเบียนรถ 998 ทะเบียนรถเลขมงคล 998 – จว 998 ( รับจองทะเบียน 998 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 119,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  3
 17. ป้ายทะเบียนรถ 898 ทะเบียนรถเลขมงคล 898 – จร 898 ( รับจองทะเบียน 898 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 119,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  2
 18. ป้ายทะเบียนรถ 988 ทะเบียนรถเลขมงคล 988 – กห 988 ( รับจองทะเบียน 988 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 119,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  7
 19. ป้ายทะเบียนรถ 156 ทะเบียนรถเลขมงคล 156 – สว 156 ( รับจองทะเบียน 156 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 129,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 20. ป้ายทะเบียนรถ 313 ทะเบียนรถเลขมงคล 313 – ฐx 313 ( รับจองทะเบียน 313 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 35,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 21. ป้ายทะเบียนรถ 355 ทะเบียนรถเลขมงคล 355 – ฉล 355 ( รับจองทะเบียน 355 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 75,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 22. ป้ายทะเบียนรถ 929 ทะเบียนรถเลขมงคล 929 – ษค 929 ( รับจองทะเบียน 929 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 59,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 23. ป้ายทะเบียนรถ 191 ทะเบียนรถเลขมงคล 191 – ขต 191 ( รับจองทะเบียน 191 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 279,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  3
 24. ป้ายทะเบียนรถ 989 ทะเบียนรถเลขมงคล 989 – ชห 989 ( รับจองทะเบียน 989 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 235,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  2
 25. ป้ายทะเบียนรถ 969 ทะเบียนรถเลขมงคล 969 – ฐง 969 ( รับจองทะเบียน 969) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 115,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  3
 26. ป้ายทะเบียนรถ 998 ทะเบียนรถเลขมงคล 998 – งบ 998 ( รับจองทะเบียน 998 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 135,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  5
 27. ขาย (คู่มือซ่อมรถ) และ วงจรไฟฟ้า ของ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และอื่นๆ
  ขาย THB 100.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  6,297
 28. ป้ายทะเบียนรถ 989 ทะเบียนรถเลขมงคล 989 – ชถ 989 ( รับจองทะเบียน 989 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 239,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  7
 29. ป้ายทะเบียนรถ 988 ทะเบียนรถเลขมงคล 988 – จย 988 ( รับจองทะเบียน 988 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 99,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  10
 30. ป้ายทะเบียนรถ 899 ทะเบียนรถเลขมงคล 899 – งท 899 ( รับจองทะเบียน 899 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 115,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  14
 31. ป้ายทะเบียนรถ 876 ทะเบียนรถเลขมงคล 876 – ฉอ 876 ( รับจองทะเบียน 876 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 39,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  12
 32. ป้ายทะเบียนรถ 949 ทะเบียนรถเลขมงคล 949 – ภพ 949 ( รับจองทะเบียน 949 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 55,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  10
 33. ป้ายทะเบียนรถ 195 ทะเบียนรถเลขมงคล 195 – กx 195 ( รับจองทะเบียน 195 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 85,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  11
 34. ป้ายทะเบียนรถ 899 ทะเบียนรถเลขมงคล 899 – วน 899 ( รับจองทะเบียน 899 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 129,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  10
 35. ป้ายทะเบียนรถ 595 ทะเบียนรถเลขมงคล 595 – พษ 595 ( รับจองทะเบียน 595 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 149,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  11
 36. ป้ายทะเบียนรถ 432 ทะเบียนรถเลขมงคล 432 – พต 432 ( รับจองทะเบียน 432 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 45,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  7
 37. ป้ายทะเบียนรถ 995 ทะเบียนรถเลขมงคล 995 – วข 995 ( รับจองทะเบียน 995 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 85,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  9
 38. ป้ายทะเบียนรถ 200 ทะเบียนรถเลขมงคล 200 – ฌช 200 ( รับจองทะเบียน 200 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 109,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  9
 39. ป้ายทะเบียนรถ 159 ทะเบียนรถเลขมงคล 159 – กน 159 ( รับจองทะเบียน 159 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 165,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  7
 40. ป้ายทะเบียนรถ 357 ทะเบียนรถเลขมงคล 357 – ฆด 357 ( รับจองทะเบียน 357 ) จากกรมขนส่ง
  ขาย THB 69,000.00
  หมดอายุใน:
  ไม่มี
  เข้าชม:
  7
กำลังโหลด...